streda 6. mája 2009

Kreditné karty v Nemecku-hra s dvoma tromfami

Kreditné karty sú praktické. Umožňujú nám celosvetovo platiť bez použitia hotovosti. Ale predsa aj tento komfort časom stojí veľa peňazí a to až do výšky 140 eur ročne
/ podľa finančného testu /. Veď šesť kariet je bez celoročného poplatku a ešte k tomu dve z nich máme nezávisle od žíro konta. Avšak úplne zadarmo nie je žiadna z nich. Najneskôr pri platení v zahraničí v rámci eurozóny zistíte, že ponúkatelia bezplatných kariet si vyžadujú poplatky.

Drahé môže byť aj zabezpečenie si hotovosti. Vlastníci kreditnej karty Karstadt Mastercard zaplatia po výbere z bankomatu minimálne 7,11 eur. Drahé to bude tiež, keď na zaplatenie účtu nemáte dostatok peňazí na karte , aby ste mohli všetko zaplatiť. Tak napríklad Karstadt Mastercard vyberá za nevyrovnanú sumu poplatok až do výšky 15 percent. Avšak aj napriek tomu je Karstadt Mastercard spoločne s Sunnycard od santanderskej Spotrebiteľskej banky na špici nášho porovnávania kreditných kariet: Táto karta je bez ročných poplatkov nezávislosti od žíro konta. Avšak ten kto jeho konto pravidelne vyrovnáva a neväzí na bankomate , dostane tento komfort, ktorý vám ponúka kreditná karta úplne zadarmo.

Hotovosť do celého sveta

Použitie DKB a ING-Diba kreditných kariet vám okrem svojho komfortu ponúka možnosť bezplatného výberu peňazí z bankomatu – dokonca aj v zahraničí. Prirodzene s podmienkou : Otvorenie si žíro konta u ponúkateľa karty. Všeobecnou podmienkou pre vystavenie kreditnej karty je: dostatočná výška kreditu. O presných kritériách používania kreditných kariet a ich poplatkoch mlčia všetci ich ponúkatelia. Môžu byť od podniku k podniku rôzne.

Extra bez konca

Skoro každá kreditná karta prichádza s ponukou extra služieb. Od bohatej palety programov zliav pre konkrétne ponuky poistení po bonusové programy, zákaznícky servis v prípade straty resp. zabudnutia hesla a ochrana dokumentov. Pri používaní kreditnej karty sú tieto extra hotové peniaze veľmi cenné. Avšak pozor : Ponuky sa podstatne odlišujú. Nie každý poistný balíček prináša so sebou tak veľa ochrany ako sa domnievame , keď si prečítame jeho pomenovanie. Kto si chce byť istý, musí si naštudovať aj to čo je vytlačené drobnými písmenami.

Systémová platba

Tiež ako platobný prostriedok nie je kreditná karta hneď kreditnou kartou. Najčastejšie sú tzv. Charge Cards. Všetky obraty sú raz mesačne odrátané a zostatok odpísaný z účtu žíro konta. Takáto zrážka je aj pri Credit Cards . Vlastníci karty musia nielen všetko zaplatiť okamžite, ale aj najnižšiu sadzbu. Za určitý obnos peňazí platíte poplatky. Každé ďalšie používanie kreditnej karty navyšuje kreditnú čiastku okamžite , nie pri ďalšej mesačnej zrážke. Podobne ako ec-karta funguje aj Debit Card. Každé použivatie karty je okamžite zaúčtované. Ak nemá konto dostatok aktív je okamžite zúročené. Pri všetkých ponúkateľoch kreditných kárt majú zákazníci právo vybrať si kreditnú kartu, ktorú budú používať.

Kreditné karty si vyžadujú určitú disciplínu. Lákajú svojich majiteľov k tomu, aby nakoniec zaplatili viac ako môžu. To sa však vypomstí veľmi rýchlo, pretože úroky mnohých kreditných kariet sú nesmierne vysoké. Takým záverečným svetlom v našom porovnávaní kreditných kariet je Barclaycard Visa. 17.22 percentný úrok musí zaplatiť majiteľ karty ak načas a kompletne nevyrovná svoju povinnosť.

Typy : ako platiť lacnejšie a bezpečnejšie

Bezpečnosť. Ak ste vašu kartu stratili, dajte si ju okamžite zablokovať. Riskujete tak nebezpečenstvo zneužitia vašej karty, za ktoré musíte zaplatiť. K zablokovaniu karty potrebujete číslo kreditnej karty a dátum platnosti. Zaznamenajte si tieto údaje a uchovávajte ich oddelene od kreditnej karty. Mnohé, ale nie všetky sa dajú zablokovať zavolaním na telefónne číslo 116 116.

V opačnom prípade platí :

Mastercard : v Nemecku z pevnej linky : 0 800/8 19 10 40, mobilu a zahraničia : + 1-63 67 22 71 11

Visa : v Nemecku z pevnej linky : 0 800/8 11 84 40 , mobilu a zahraničia : +1- 41 05 81 99 94

American Express : v Nemecku z pevnej linky : 0 69/97 97 10 00, mobilu a zahraničia

Diners Club : v Nemecku z pevnej linky : 0 180 5/33 66 95, zo zahraničia +1-30 37 99 15 04

Krádež . Ak bude vaša karta odcudzená, musíte ju okamžite dať nielen zablokovať, ale aj podať trestné oznámenie.

Kontrola . Kontrolujte si dôkladne zrážky z vášho konta. Ak sa tam objavia zrážky z účtu, na ktoré ste nedali povolenie, obráťte sa ihneď na vydavateľa kreditnej karty, ktorý následne môže túto zrážku stornovať. Vy ručíte len za to , ak je vám dokázané nedbalé zaobchádzanie s údajmi karty.

Úroky. Opýtajte sa prinajmenšom pri platení väčšej sumy, či súčasťou platby v hotovosti, ec-kartou alebo dlhopisom sú aj úroky. Príjemcovia platieb kreditnou kartou sú povinní zaplatiť poplatky vydavateľovi karty. Niektorí vydavatelia kreditných kárt sa podieľajú na úspore z ich provízií. Naopak pri niektorých zaplatíte príplatok ak chcete platiť kreditnou kartou.

Žiadne komentáre: